loading...

ایمیل تبلیغاتی

ایمیل مارکتینگ هیچگاه با این سرعت و دقت نبوده است

ایمیل تبلیغاتی

ایمیل مارکتینگ

نامه همواره یکی از ابزارهای ارتباطی بوده است. با افزایش روزافزون استفاده از ایمیل این ابزارارتباطی به شیوه اثربخشی برای تبلیغات اینترنتی تبدیل شده است. تبلیغات از طریق ایمیل ابزار مقرون به صرفه ای است که از نرخ پاسخگویی بالایی نیز برخوردار است. همچنین این ابزار موجب وفاداری مشتریان و نیز موجب تقویت نام تجاری و هویت سازمانی می‌شود، ضمن اینکه در جذب و نگهداری مشتریان نیز ابزار بسیار کارآمدی است.
ارسال ایمیل تبلیغاتی و گروهی در قالب خبرنامه های الکترونیکی و ایمیلی می تواند منجر به تحول چشم گیری در سازمان شما گردد. تحقیقات نشان می دهد پس از کمپین های بهینه سازی برای موتورهای جستجو، ایمیل مارکتینگ در رتبه دوم تاثیرگذارترین ابزارهای مناسب برای بازاریابی الکترونیکی قرار گرفته است. اجرای اصولی و درست خبرنامه های الکترونیکی می تواند تا ۳۵ درصد فروش یک کسب و کار را افزایش داده و یک ارتباط منسجم و مرتب را بین کسب و کارها و مشتریان برقرار نماید.

ارسال ایمیل به مشتریان فعلی , مشتریان سابق و هر فرد دیگری که خود ایمیلش را از یک راه مشخص در اختیار ما قرارداده ,ایمیل مارکتینگ نامیده می شود. ایمیل مارکیتنگ می تواند با هدف فروش، برقراری ارتباط با مشتری برای فروشهای آینده، حفظ مشتری و وفادار کردن وی و مواردی این چنینی انجام شود

قیمت ارزان نسبت به مارکتینگ های مستقیم
ارسال سریع ایمیل در چند ثانیه
تعامل دوطرفه بين فرستنده و گيرنده ایمیل
سطح پوشش بالا
افزایش شناخت مشتریان
صرفه جویی در زمان و هزینه
گزارشگیری دقیق از تعداد ایمیل های باز شده
گزارش دقیق از تعداد کسانی که از طریق ایمیل شما وارد لینک ها شده اند
ارسال نامحدود در هر روز